Sarunas par arheoloģiju Tukuma baznīcā

 15. Jan  15:00

15. janvārī 15.00 Tukuma Sv. Trīsvienības luterāņu baznīcā notiks publisks pasākums «Ar saktu uz debesīm». Par 2019. gada rudenī veiktajos arheoloģiskajos izrakumos atklātajām liecībām stāstīs arheologs Dr. hist. Rūdolfs Brūzis, bet ieskatu viduslaiku tukumnieku dzīves apstākļos, uztura paražās un demogrāfijā sniegs antropoloģe Dr. hist. Gunita Zariņa. Izrakumos atrastie interesantākie priekšmeti – saktas, vainagu un jostu detaļas, piekariņi, zvārguļi, monētas un naži – būs aplūkojami nelielā izstādē. Pasākumā aicināti piedalīties vēstures interesenti, skolēni, pedagogi un jebkurš pilsētas iedzīvotājs. Ieeja brīva.