Sanāksme par silitināšanu Tumē

 12. Dec  18:00

12. decembrī 18.00 Tumē  būs daudzdzīvokļu mājas Liepu ielā 3 sapulce par siltināšanas darbiem.