Rokdarbnieču tikšanās Smārdē

 19. Feb  18:00

Trešdien, 19. februārī, no 18.00 līdz 20.00 Smārdes stacijas jaunajās telpās būs «Pārnovadu saadīšanās vakars» – kopīga rokdarbošanās un pieredzes apmaiņa ar biedrību «Asni 3139».