Pastāvīgo komiteju sēdes

 14. Sep, 2023  08:30

14. septembrī: 8.30 – Sociālo un veselības jautājumu komiteja; 10.30 – Izglītības, kultūras un sporta komiteja; 13.00 – Tautsaimniecības un teritoriālās attīstības komiteja; 14.00 – zemes īpašumu pārvaldīšanas komisija; 15.00 – Vides un komunālo jautājumu komiteja;