Pasākums jauniešiem Viesatās

 21. Feb  17:00

21. februārī 17.00 Viesatās būs jauniešu centra organizēta radoša kopā darbošanās. Līdzi jāņem – krāsaina svece.