Pasākums audžuģimenēm, aizbildņiem Kandavā

 11. Jan  13:00

11. janvārī 13.00 Kandavas kultūras namā uz Jaungada teātra izrādi «Princese Vijolīte» (Cēres pamatskolas teātra pulciņš) tiek aicinātas visas Kandavas novada aizbildņu un audžuģimenes, kā arī to domubiedri.