Novuss Irlavā

 15. Mar  10:00

15. martā 10.00 novusa dubultspēļu 5. kārta.