Novuss Irlavā

 15. Dec  10:00

15. decembrī 10.00 Irlavas sporta kompleksā novusa starpnovadu sacensības «Tukums» – »Engure».