Novada amatnieku tikšanās Smārdē

 21. Mai  14:00

Biedrība «Partnerība laukiem un jūrai» aicina visus esošos un topošos Engures un Tukuma novadu amatniekus un aktīvos ļaudis, kas tur rūpi par amatniecību, uz amatnieku sadarbības veicināšanas pasākumu 21. maijā 14.00 Smārdes dzelzceļa stacijā. Pasākums notiks lielajā zālē, ievērot drošu attālumu. Tiks pārrunātas sadarbības iespējas, kā veicināt vietējo amatnieku atpazīstamību un produktu realizācijas iespējas, kā arī diskutēsim par savas amatnieku biedrības izveidošanu, tās valdi, statūtiem, u.c. aktuālajiem jautājumiem. Pasākumu organizē biedrība «Partnerība laukiem un jūrai», projekta «Senie amati – no tradīcijām līdz mūsdienām» ietvaros. Pieteikšanās obligāta. Plašāka informācija www.plj.lv.