Miķeļdiena Jaunpilī

 29. Sep  10:00

29. septembrī no 10.00 līdz 14.00 visi aicināti Jaunpils pils laukumā uz Miķeļdienas gadatirgu. Un vēl: no 10.000 līdz 14.00 pārbaudīt savu sirds veselību domes sēžu zālē – « Ērģelniekos» (konsultācijas un sirds mērījumi, 12.00 Dr. Anitas Makarovskas lekcija par sirds veselību); 11.00-12.00 kultūras programma, 12.00  Annenieku jaunā asfalta atklāšana «Kaulaiņu» pagriezienā, 13.00 informatīva ekskursija Jaunpils dzirnavās; 13.00 «Ielu spēles» (Street game) – jauniešu atpūtas vietas atklāšana pie Jaunpils sporta nama ziemeļu sienas.