Meteņi Slampē

 01. Feb  12:00

1. februārī 12.00 pie kultūras pilī (vai pilī sliktos laika apstākļos) notiks meteņu svinības kopā ar folkloras kopu «Pūrs» – būs dziesmas un rotaļas; 13.00
dziesminieka Ērika Loka koncerts (ieeja brīva).