Lielā talka novados

 16. Mai  09:00

Tukuma novadā 

Tukuma novada dome informē, ka Lielā Talka šogad tiek organizēta, lielāku uzsvaru liekot uz individuālo talkošanu, izvēloties vienu no sev piemērotākajiem un pašreizējos apstākļos pieļaujamajiem talkošanas formātiem un kas atbilst talkas moto «Mēs piederam nākotnei – Latvija pieder nākotnei!».

Kā piedalīties vai rīkot talku?

Tātad – iespējamie talkas formāti jeb risinājumi ir šādi:

* var talkot vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai gar jūru, kā arī sakopjot savas mājas apkārtni;

* var talkot divatā, ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji;

* ja vēlaties talkot kopā ar draugu vai paziņu, ievērojiet vismaz divu metru distanci;

* var talkot ģimenes lokā, ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji.

Visi talkotāji tiek aicināti atzīmēt savas talkošanas vietas interaktīvajā kartē, kuru var atrast Lielās Talkas mājas lapā https://talkas.lv/pieteikt-talku/. Labiekārtošanas talkas var pieteikt ikviens talkotājs, neatkarīgi, vai talkošanas notiek privātajā vai publiskajā sektorā. Tās var būt talkas, kuras notiek uz privātas zemes un kurām nav vajadzīgs saskaņojums ar pašvaldību, un kurās atkritumus, ja tādi ir radušies, aizved paši rīkotāji. Savukārt uzkopšanas talkas notiek publiskajās teritorijās un tām nepieciešams pašvaldības saskaņojums, lai saņemtu bezmaksas maisus. Līdz ar labiekārtošanas vai uzkopšanas talkas vietas atzīmēšanu kartē, cilvēks saņems pieeju savam talkas profilam, kas ļaus dalīties ar informāciju par konkrēto talkošanas vietu sociālajos tīklos.

Darbu koordinatori

Darbus Tukuma novadā koordinēs Talku koordinatori:

* Tukuma pilsētā – Gundega Rugāja, tālrunis 20038900,

* Irlavas un Lestenes pagastā – Vilnis Janševskis, tālrunis 29405027

* Pūres pagastā – Voldemārs Strods, tālrunis 29249364,

* Jaunsātu pagastā – Aija Tišlere, tālrunis 22412341,

* Tumes un Degoles pagastā – Edgars Keirāns, tālrunis 28705864,

* Slampes pagastā – Gunita Učelniece, tālrunis 26173067

* Džūkstes pagastā – Vilnis Lācis, tālrunis 29450521,

* Sēmes pagastā – Aldis Siliņš, tālrunis 28303093,

* Zentenes pagastā – Modris Hanbergs, tālrunis 26238162.

Atkritumu maisus no 11. līdz 15. maijam, varēs saņemt piesakoties pie Talkas koordinatoriem tie talcinieki, kas savu talkas vietu būs pieteikuši https://talkas.lv/pieteikt-talku/ vai personīgi pie talkas koordinatora.

Maisi ar savāktajiem atkritumiem jānovieto pie konteineriem vai ielu malās, vai citās ar autotransportu piebraucamās vietās. Par maisu atrašanos pagastos informēt talkas koordinatorus, bet pilsētā – pa tālruņiem: 63122707, 26603299, 26343498.

Jaunpils novadā

Par talkas maisu saņemšanu Jaunpils pagastā zvanīt – Jānim Siricam pa tālr. 26160025, Viesatu pagastā – Valdim Bierandam pa tālr. 28625712. (Uz šiem numuriem lūdzam zvanīt a arī lai  informētu par to, ja ceļmalās vai citviet atrodas pilnie talkas maisi, kuri jāaizved.)

Lielgabarīta atkritumu konteineri atradīsies Jaunpils pagastā – pie «Dūmeņiem» un Viesatu pagastā pie bijušās Kr. Barona pamatskolas ēkas. Visi aicināti lielgabarīta atkritumus ievietot konteineros līdz 17. maija vakaram.

Par sev interesējošiem vides sakopšanas darbiem, ieteikumiem aicināti sazināties ar pašvaldības izpilddirektoru Pēteri Baranovski, rakstot uz e-pastu [email protected]  vai zvanot pa tālr. 26436651.

Vēl visi talkotāji tiek aicināti sūtīt informāciju ar foto un/vai īsus video no talku norises vietām, lai var dalīties ar paveiktajiem darbiem mūsu novadā. E pasts: [email protected] tālr. 20204694. Iesūtītās fotogrāfijas tiks publicētas pašvaldības informatīvajā izdevumā «Jaunpils Vēstis», mājas lapā www.jaunpils.lv, pašvaldības sociālajos tīklos, kā arī Lielās Talkas mājas lapā.

Kandavas novadā

Speciālos Lielās Talkas atkritumu maisus talcinieki bez maksas varēs saņemt pagastu pārvaldēs – Cērē, Matkulē, Vānē, Zantē, Zemītē, Valdeķos un Kandavas novada domes ēkā (zvanīt pa tālruni 27333047 ). Maisu izsniegšanas laikā tiks saskaņotas talkošanas un piepildīto maisu atstāšanas vietas.  Atkritumu vākšana notiks tikai šajos maisos. Bez maksas tiks savākti tikai speciālie Lielās Talkas maisi. Kandavas novada dome informē, ka Kandavas novada iedzīvotāji Lielās talkas ietvaros, laika posmā no 11.05.- 16.05.2020., Kandavas pārkraušanas stacijā Daigones ielā 20 Kandavā, varēs nodot bez maksas lielgabarīta atkritumus un četras vieglo automašīnu riepas no vienas mājsaimniecības.

Atkritumus varēs nodot sekojošos laikos:

11.05.2020. no 13.00 – 19.00;  12.05.2020. un 13.05. no 10.00- 16.00; 14.05.2020. no 13.00 – 19.00; 15.05. un 16.05.2020. no 10.00 – 16.00.

Lielgabarīta atkritumu savākšanas vietas pagastos:

Cēres pagastā – laukumā pie mehāniskajām darbnīcām- Cēres pagasta pārvaldes vadītāja Maija Jēce (tālr.29143828 ); Matkules pagastā – pie katlu mājas – Matkules pagasta pārvaldes vadītāja Dzidra Jansone (tālr. 26551070 );

Vānes pagastā – pie katlu mājas – Vānes pagasta pārvaldes vadītāja Daina Priede (tālr. 26550459); Zantes pagastā – pie katlu mājas – Zantes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Kālis (tālr. 29165796 ); Zemītes pagastā – pie «Ezerkrastu» malkas šķūņa –  Grenču ciemā – pie šķirošanas konteineriem. Zemītes pagasta pārvaldes vadītāja Rita Diduha (tālr. 28370423);

 

Kandavas pagastā– pie Valdeķu kultūras nama katlu mājas – Valdeķu kultūras nama vadītāja Brigita Pētersone (tālr. 63126037).

Lielās Talkas koordinators Kandavas novadā – Kandavas novada domes izpilddirektors Egīls Dude (tālr. 63107365; 25652445 ), kuru attiecīgi informēt

par plānotajām talkas vietām, vai pagastu pārvaldes vadītājus.

Engures novadā

Lapmežciema pagastā maisi tiks izsniegti darba laikā Lapmežciema pagasta pārvaldē no 11.maija, piesakoties pa tālruni 63163230 vai 29348883.
Engures pagastā maisi tiks izsniegti no 11. maija piesakoties pa tālr. 24400170 (Saieta nams). Piesakot maisus, iepriekš ir jāreģistrē savu aktivitāti – talkas vietu Lielās talkas aplikācijā, kur tiks plānota talkošanas vieta.