Lekcijas par veselību Kandavā

 28. Jan  14:30

Veselīga dzīvesveida popularizēšanas biedrība «Velte» aicina uz Veselīga dzīvesveida nodarbībām, kas notiks 28. janvārī un katru nākamo sestdienu no  14.30 līdz 16.30 Sociālā dienesta zālē Kandavā. Dalība – bez maksas.