Lekcija par konservēšanu Kandavā

 19. Aug  10:00

Projekta «Proti, dari, dalies» ietvaros tā dalībniekiem augustā paredzētas praktiskās nodarbības par to, kā dārza veltes sagatavot ziemai. Piedalīties būs iespēja arī citiem interesenti, gan iepriekš piesakoties (tālrunis: 26527265). Jau šajā nedēļā, 19. augustā, 10.00 būs nodarbības Kandavas Amatniecības centrā (Kandavas un Cēres projekta dalībniekiem)