Lāčplēšu diena Jaunpils novadā

 11. Nov  17:00

11. novembrī 17. 00 pulcēšanās Viesatu birzītē, lai dotos kopīgā Lāčplēšu dienas lāpu gājienā. Savukārt  18.00 pie Jaunpils vidusskolas tiek aicināti visi, kas vēlas doties Lāčplēša dienas gājienā «Gaismas ceļš» – līdz Jaunpils pils laukumam.