Konsultatīvās padome sēde Džūkstē

 14. Jūn  18:00

  1. jūnijā 18.00 kultūras namā būs pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes sēde.