Komiteju sēdes

 11. Apr, 2024  08:30

  1. aprīlī 8.30 – Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde; 10.30 – Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde; 13.00 – Tautsaimniecības un teritoriālās attīstības komitejas sēde; 13.00 – Administratīvās komisijas

sanāksme; 15.00 – Vides un komunālo jautājumu komitejas sēde.