Karjera apspriešanas sapulce Degolē

 28. Feb  07:43

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka izsludināta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana smilts-grants un smilts ieguvei «Praviņu» atradnes «Rudeņu» iecirknī, kas atrodas Tukuma novada Degoles pagastā. Darbus objektā plāno veikt SIA «SCHWENK Latvija» (iepriekšējais nosaukums SIA «CEMEX»). Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešanas sanāksme notiks 24. aprīlī 17.30 Degoles pagasta tradīciju zālē.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.