Kapu svētki Kandavas novadā

 23. Aug  12:00

Nedēļas nogalē, 22. un 22. augustā, vairākās novada kapsētās būs Kapu svētki. Tā 22. augustā 11.00 – Ķikuļu kapos, 12.00 – Kreiļu kapos, 13.00 – Elku kapos, 14.00 – Vimbužu kapos, kā arī Smiltiņu kapsētā Zantes pagastā, 15.00 – Jaundziru kapos (Zantes pag.) un 15.00 Cikundes kapsētā. Bet 23. augustā 12.00 – Andziņu kapos, 13.00 – Vecciema kapsētā, 14.00 – Korģeļciema kapos, 15.00 – Raibāju kapsētā. Svētbrīdi kapsētās 22. un 23. augustā vadīs evaņģēlists Aivars Kaņeps.