Kapu svētki Kandavā un pagastos

 27. Aug  11:00

Nedēļas nogalē, 27. augustā, Kandavas pagasta kapsētās notiks Kapu svētki:
11.00 – Ķikuļu kapos, 12.00 – Kreiļu kapos, 13.00 – Elku kapos, 14.00 – Vimbužu kapos, 15.00 – Cikundes kapos, 16.00 – Kalnmuižas kapos. Bet 28. augustā – Kandavas kapsētās: 11.30 – Kandavas ev.lut. baznīcas kapos, 12.30 – Jaunkandavas kapos. Tāpat – Matkules pagasta kapsētās: 14.00 – Matkules kapos, 15.00 – Sviluma kapos. Savukārt Dzirmuižas kapos ziedus un svecītes var nolikt 28. augustā visas dienas garumā, svētbrīdis netiks organizēts. Jāpiebilst, ka svētbrīdi Cēres, Matkules un Kandavas pagasta un Kandavas pilsētas kapsētās vadīs evaņģēlists Aivars Kaņeps, muzikālais pavadījums – Andra Vilkauša.