Jubileja «Zupas virtuvei» Kandavā

 12. Okt  12:00

12.oktobrī 12.00 ēdnīcā «Kā mājās» tiks atzīmēta Kandavas zupas virtuves 10 gadu pastāvēšana. Visi interesenti laipni aicināti svinēt svētkus kopā ar zupas virtuves klientiem un Kandavas evaņģēliski luteriskās draudzes cilvēkiem. Pasākumā plānots: mācītāju Raimonda Mežiņa, Uģa Brūklenes, Ata Freipiča un Viļņa Auziņa uzrunas, zupas virtuves koordinatores Zigrīdas Pelītes atskats par paveikto. Pasākumu muzikāli kuplinās, Dievu slavēs un Viņam pateiksies Arta Millere un citi. Svētku mielasts, sadraudzība, individuālas sarunas ar mācītājiem. Interesentus lūdz pieteikties līdz 6. oktobrim  pie Zigrīdas Pelītes vai Ivetas Ziediņas. Telefoni: 28362775; 26414258