Izlaidums Smārdē

 10. Jūn, 2023  14:00

Smārdes pamatskolā svinīgas atvadas no skolas gaitām 9. klases absolventiem notiks 10. jūnijā 14.00.