Izbraukuma bibliotēka Jaunsātos

 02. Mar  10:00

2. martā bibliotekāre Aija Tišlere ar grāmatām būs: 10.00 – Kukšās, 10.30 – Sautiņos, 11.00 – Ķīšu sociālās aprūpes centrā.