Izbraukuma bibliotēka Jaunsātos

 03. Feb  10:00

3. februārī bibliotekāre ar grāmatām būs: 10.00 – Kukšās, 10.30 – Sautiņos, 11.00 – Ķīšu sociālās aprūpes iestādē.