Ielīgošana Viesatās

 22. Jūn, 2023  20:00

Viesatu pagastā uz kopīgu ielīgošanu visi tiek gaidīti 22. jūnijā 20.00 Birzītē, kur būs svētku koncerts «Līgo skaisti šovakar». Koncertā piedalās Viesatu kultūras nama pašdarbnieku kolektīvi. 22.00 zaļumballe kopā ar Madaru.