Ielīgošana Pūrē

 19. Jūn, 2022  14:00

  1. jūnijā iedzīvotāji aicināti uz ielīgošanu kopā Labās zortes orķestri un dejotājiem no jauniešu deju kolektīva «Pūrenieks». Uzstāšanās notiks: 14.00 Apšukrogā, 15.00 Dzintarā, 16.00 Pūres centrā – daudzdzīvokļu māju pagalmā aiz pasta, 17.00 Ķiršu ielā.