Iedzīvotāju sapulce Džūkstē

 15. Mar, 2023  18:00

  1. martā 18.00 kultūras namā būs iedzīvotāju sapulce, kuras darba kārtībā paredzēts runāt par pagasta aktualitātēm, Džūkstes skolas darbu, par sociālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem, daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, novada attīstības vīzijām, SIA «Eolus» informācija par vēja elektrostaciju attīstību, sarunas ar deputātiem un domes vadību.