Iedzīvotāju sapulce Džūkstē

 24. Sep  18:00

  1. septembrī 18.00 Biedrību namā būs sapulce par komunālajiem jautājumiem.