Iedzīvotāju padomes sēde Džūkstē

 07. Feb, 2024  18:00

7. februārī  18.00 – Džūkstes pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes sēde