Ēst gatavošana Cērē

 25. Okt  11:00

Skolēnu brīvlaikā novada pagastos jaunieši tiek aicināti uz kopīgām gatavošanas nodarbībām «Eiropas našķis».  25. oktobrī 11.00 Cēres pamatskolā – spāņu nacionālie ēdienu meistarklase.