Ekspozīcijas atklāšana Tukuma banzīcā

 29. Mai  14:00

29. maijā 14.00 pie Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas sakristejas un pēc tam Tukuma evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks sarīkojums, kurā atklās seno dievnama relikviju ekspozīcija. Tajā būs apskatāma Kūrfirstu Bībele – 10 kilogramus smagais izdevums iespiests Nirnbergā 1649. gadā un Tukuma baznīcā tā nonākusi, iespējams, kā četru birģermeistaru veltījums ap baznīcas celšanas laiku vai uzskatāma pat par hercoga Jēkaba dāvinājumu dievnamam, savukārt Vakarēdiena gotiskais kauss, kas datēts ar 15. vai 16. gadsimtu, kopā ar Rundāles muzejā esošo Rīgas Sv. Jāņa baznīcas kausu ir vienīgie gotiskie sv. Vakarēdiena kausi Latvijā. Senās relikvijas iepriekš bija deponētas Tukuma muzejam, bet turpmāk priekšmeti atradīsies savā mājvietā, kur tie gadsimtiem ilgi lietoti un glabāti, – Tukuma evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Relikviju eksponēšanai izgatavota īpaša vitrīna ar stiklu un priekšmetu apraksts. Šim projektam izmantots pašvaldības, vācu draugu – Bārtas Bībeles centra un Gustava Ādolfa fonda, kā arī draudzes līdzfinansējums. Ekspozīcija būs daļa no ceļotāju apmeklējuma mērķa – baznīcas skata torņa un pilsētas apskates. Nākotnē baznīcas tornī paredzēts izveidot ekspozīciju par Bībeles tēmām un piedāvāt pedagoģiskas programmas dažādām mērķauditorijām.