Eglīte Viesatās

 23. Dec  17:30

Ziemassvētku eglīte Jaunpils pagasta un Viesatu pagasta mazajiem bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi: Viesatās 23. decembrī 17.30 (plašāka informācija – 20249771)