Eglīte bērniem Zentenē

 18. Dec  12:00

  1. decembrī 12.00 Zentenes kultūras namā būs svētku eglīte bērniem – leļļu teātra izrāde un Ziemassvētku vecītis. Lūgums vecākiem: dāvaniņa ar klātpieliktu bērna vārdu un uzvārdu jāatnes uz kultūras namu līdz pasākuma sākumam.