Eglīte bērniem Viesatās

 19. Dec, 2023  18:00

Jaunpilī un Viesatās Ziemassvētku vecītis gaidīs ciemos pirmsskolas vecuma bērnus, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi Jaunpilī: 19. decembrī 18.00 Viesatu kultūras namā (informācija 20249771)