Eglīte bērniem Jaunpilī

 28. Dec, 2022  11:00

Jaunpilī – 28. decembrī 11.00 (28717075; ieeja ar ielūgumiem) – eglīte bērniem.