Eglīte bērniem Engurē

 15. Dec  18:30

Jau 15. decembrī 18.30 Engures kultūras namā būs eglīte pirmsskolas vecuma bērniem