Džūkstes konsultatīvās padomes sēde

 14. Sep  18:00

18.00 – Džūkstes pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes sēde;