Dzejas pasākums Lapmežciemā

 30. Nov, 2023  18:30

  1. novembrī 18.30 Lapmežciema tautas namā notiks pagasta bibliotēkas rīkotais dzejas vakars: tikšanās ar dzejnieci Lindu Tīmani, mūziķiem Kasparu Tīmani un Normundu Jakušonoku. Kopā ar dzejnieci dzeju lasīs lasītāju klubiņa meitenes. Tas ir vakars, kad skatuve iedrošina, dzeja dod vilinājumu un mūzika atļauj dejot. Pasākums – bez maksas.