Dzejas lasījumi Irlavā

 11. Sep  18:30

  1. septembrī 18.30 pie tilta «Uz nekurieni» notiks gadskārtējais Dzejas dienu sarīkojums «Dzeja mirkli pirms saulrieta» – ar sarunām un dzejas lasījumiem.