Dievkalpojums un koncerts Kandavā

 19. Dec, 2021  10:00

19.decembris 10.00 dievkalpojums Kandavas luterāņu banzīcā. Dievkalpojumu kuplinās Tukuma Raiņa ģimnāzijas koris «Savējie».