Dievkalpojums Engures Saieta namā

 07. Dec  09:30

7. decembrī 9.30 Engures Saieta namā notiks katoļu dievkalpojums. Pulksten 9.30 – Rožukronis un grēksūdzes iespēja un 10.00 Svētā Mise: Vissvētākās  Jaunavas Marijas bezvainīgā ieņemšana.