Deju skate Slampē

 14. Apr, 2024  14:00

  1. aprīlī no 14.00 kultūras pilī norisināsies gadskārtēju deju kolektīvu skate. No 14.00 līdz 16.45 dejos D, E un F grupas kolektīvi: «Džūkste», «Gandri», «Jumis», «Ābelīte», «Zemīte», «Vēlreiz», «Namejs», «Ozolīve», «Urda», «Dzērves», «Ducele», «Viesatas», «Jaunpils», «Pūre», «Solis», «Jadals», «Ozolāji», «Jūrmaldancis», «Vidums»un «Svīta»; no 18.00-19.30 dejos A, B, C grupas kolektīvi: «Ungurs», «Zītariņi», «Sīpa», «Kaugurs», «Luste», «Laisma», «Pūrenieks», «Kaugurs absolventi», «Imuliņa» un «Zālīte». Ieeja bez maksas.