Deju koncerts Kandavā

 23. Nov  18:00

Nedēļas nogalē, 23. novembrī, 18.00 Kandavas kultūras namā uz deju kolektīvu sadraudzības koncertu «Ozolāju sadancis» aicina Kandavas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ozolāji” (vadītājs Gatis Frīdenbergs). Koncertā piedalās: Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas bērnu deju kolektīvs «Ozoliņi», VPDK «Namejs», VPDK «Sidgunda», DK «Mārmale», DK «Talderi», TDK «Liedags». Ieeja bez maksas!