Attīstības plāna apspriešana Lapmežciemā

 14. Sep, 2023  18:00

18.00 Lapmežciema pagasta pārvaldē – Piekrastes attīstības plāna publiskās apspriešanas sanāksme.