Attīstības plāna apspriešana Engurē

 13. Sep, 2023  18:00

13. septembrī: 18.00 Engures pagasta pārvaldē – Piekrastes attīstības plāna publiskās apspriešanas sanāksme