Amatierteātru festivāls Zentenē

 28. Sep  12:00

28. septembrī no 15.00 (ierašanās 14.30) Zentenes kultūras namā (un pie tā) norisināsies ikgadējais amatierteātru festivāls «Miķeļdienas jampadracis», kurā piedalīsies kolektīvi no Lestenes, Dobeles, Zantes, Tukuma, Pastendes, Pūres, Bēnes un Viesatām.