Aktivitātes bērniem Kandavā

 11. Feb, 2023  11:00

Sestdien, 11. februārī, 11.00 K. Mīlenbaha vidusskolas sporta zālē – aktivitāšu stunda pirmsskolas vecuma bērniem.