Aktivitātes bērniem Kandavā

 19. Nov, 2022  11:00

Sestdien, 19. novembrī, 11.00 K. Mīlenbaha vidusskolas sporta zālē uz aktivitāšu stundu tiek aicināti pirmsskolas vecuma bērni.