Tukuma Mākslas skolas audzēkņi godam pārstāv savu skolu

8. un 9. aprīlī Valkā notika Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu skolotāju metodiskais seminārs. Valstī pašlaik darbojas aptuveni 90 mākslas skolu un šādi – skolotājus izglītojoši – pieredzes apmaiņas semināri notiek katru gadu.

8. un 9. aprīlī Valkā notika Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu skolotāju metodiskais seminārs. Valstī pašlaik darbojas aptuveni 90 mākslas skolu un šādi – skolotājus izglītojoši – pieredzes apmaiņas semināri notiek katru gadu.

Valkas Kultūras namā bija apskatāma mākslas skolu audzēkņu darbu ekspozīcijas. Mūsu skolas ekspozīciju veidoja 4. kursa audzēkņu – Ievas Gobas, Megijas Puriņas, Sabīnes Vācietes, Sintijas Belavnieces, Lāsmas Lazdānes un Karlīnas Blūmentāles – darbi par tēmu «Mans Tukums». Mūsu ekspozīcija ieguva Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociācijas žūrijas komisijas Atzinību par savas pilsētas māksliniecisko iedzīvināšanu un veiksmīgu piedalīšanos skatē, kā arī Kultūras ministrijas Kultūrizglītības un nemateriālā mantojums centra Atzinības rakstu par pārliecinošu zīmēšanas metodikas atspoguļojumu skates ekspozīcijā.
Valkas Mākslas skolā varēja iepazīties ar labākajiem visas Latvijas mākslas skolu audzēkņu zīmēšanas konkursa darbiem. Zīmēšanas konkursā spēkiem mērojās 245 audzēkņi no 73 mākslas skolām četrās vecuma grupās. Vecākajā grupā Tukuma Mākslas skolas audzēkne Madara Kosolapova ieguva Atzinības diplomu. Pavisam kopā tika apbalvoti 24 audzēkņi un 47 saņēma Atzinības diplomus. Latvijas mākslas skolu vadītāji un pedagogi pulcējās lai dalītos pieredzē un smeltos ierosmi . Šādi semināri, saistībā ar kādu no mācību priekšmetiem, mākslas skolām notiek katru gadu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.