Tukuma 2. pamatskolā svin māmiņas dienu

“Skaistāko visu pasaulē

Es dāvāšu tev tūlīt

Tik pacieties kamēr vēl zvaigzne krīt

Mīļo māmulīt…"

Šos Ivara Fībiga dziesmas «Tev, māmiņ» vārdus piektdien, 6. maijā, Tukuma 2. pamatskolā saviem vecākiem, bet jo īpaši māmiņām veltīja visi Pavasara koncerta dalībnieki. Vārdi, mūzikas skaņās ietērpti, tie gāja no sirds uz sirdi.

Pavasara koncerti Tukuma 2. pamatskolā jau kļuvuši par skaistu tradīciju. Tie katru gadu pirms Mātes dienas pulcina kopā skolēnu vecākus, lai pateiktos viņiem par ieguldīto darbu bērnu audzināšanā visa mācību gada garumā.

Mātes dienai veltītie koncerti ar katru gadu kļūst krāšņāki, jo kolektīvu, kas vēlas parādīt savas prasmes un iepriecināt vecākus, kļūst vairāk. Šī gada koncertā sevi veiksmīgi pieteica pirmklasnieki, kas prot gan skaisti, atraktīvi dziedāt, gan dejot. Protams, kā katru gadu, vecākus priecēja četri mūsu skolas kori: 2.-4.a klašu, 2.-4.b klašu, zēnu koris un 5.-9. klašu meiteņu koris. Liels paldies jāsaka koru vadītājām, skolotājām Ingrīdai Čarbartei, Andai Vilkai, Dacei Perševicai, Ritmai Zāģerei par ieguldīto darbu, jo šis gads koriem atnesis tikai augstus novērtējumus visās koru skatēs, un iegūti 1.pakāpes laureātu tituli. Protams, labus rezultātus var sasniegt tikai ar profesionālu darbu un arī ar vecāku atbalstu. Paldies vecākiem par to. Koncerta programmā bija iekļauti arī vairāku ansambļu un solistu sniegumi. Šogad sevi šādi atklāja Žaklīna Apsēna, Arta Zvaigzne, Atis Ozols, kā arī 2.a, 4.a klases ansamblis, 4. klašu vokāli instrumentālais ansamblis «Čilli» ar pašu sacerētu dziesmu, kā arī popgrupa «Bimini». Koncertu īpaši krāšņu padarīja pieci skolas deju kolektīvi. Skolēni dejo no 1. līdz 6. klasei skolotāja Jura Pogas vadībā. Lai apgūtu jaunus deju soļus, ikdienā jāiegulda nopietns darbs, kas bērniem reizēm liekas smags un vienmuļš. Bet tas viss aizmirstas koncertā, kad bērnu acis mirdz un raitais deju solis priecē pašus dejotājus un arī vecākus.

Pavasara koncerts ir izskanējis, un tas vēlreiz apliecina to, ka, kopā strādājot, mēs varam paveikt ļoti daudz, un, ja darbu dara ar mīlestību, tad tas sniedz prieku un gandarījumu visiem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.